Wefie Family Raya Contest (Malaysia)

Syarat-syarat Penyertaan

 1. Pertandingan “Wefie Family Raya Contest” dianjurkan oleh HELPY SDN BHD (1251038-V) dan terbuka kepada umum.
 2. Tempoh pertandingan : 15 Jun 2018 sehingga 14 Julai 2018
 3. Tarikh tutup pertandingan: 14 Julai 2018 (11:59 malam)
 4. Pemenang “Wefie Family Raya Contest” akan diumumkan pada 15 Julai 2018 (2.00petang) dan akan disiarkan di Facebook Rasmi HELPY SDN BHD.
 5. Kriteria pemenang dipilih berdasarkan jumlah “Like” yang tertinggi di Facebook dan mengikut tema “Wefie Family Raya Contest”
 6. Pemenang akan dihubungi melalui akaun Facebook pemenang.Jika tiada maklum balas daripada pemenang dalam tempoh 7 hari, HELPY berhak memilih pemenang baru berdasarkan “Like” kedua tertinggi.
 7. Hadiah pertandingan berjumlah Dua Ribu Lapan Belas Ringgit (RM2,018.00) dan dibayar dalam Ringgit Malaysia.
 8. Pihak HELPY SDN BHD berhak untuk mengubah terma dan syarat pertandingan tanpa sebarang notis.
 9. Gambar yang dipertandingkan hendaklah mengikut tema “Wefie Family Raya Contest”, asli dan dimiliki oleh pemegang akaun Facebook.
 10. Dengan memuat naik gambar untuk dipertandingkan , peserta bersetuju dengan syarat-syarat yang dipenuhi pemegang akaun Facebook.
 11. Pihak HELPY SDN BHD berhak menyimpan ,memiliki dan menggunakan gambar yang dipertandingkan, untuk tujuan pengiklanan dan/atau publisiti perdagangan.
 12. Keputusan penganjuran adalah muktamad.
 1. Pemenang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada pihak HELPY SDN BHD adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini.
 2. Jika pemenang gagal untuk memberikan kepada kami data peribadi yang dinyatakan di atas, pihak HELPY SDN BHD mungkin tidak boleh memproses data peribadi anda untuk sebarang tujuan-tujuan dan dalam perkara berkaitan dengan permohonan anda dengan kami, kami mungkin tidak dapat untuk mempertimbangkan permohonan anda.
 1. Anda boleh lawati website kami helpy.my

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”)

 1. Dengan menyertai Peraduan ini, semua pemenang Peraduan bersetuju dengan penggunaan data peribadi mereka oleh pihak Penganjur terhadap pengendalian Peraduan dan bagi apa-apa proses atau publisiti Peraduan dalam apa-apa bentuk atau melalui apa-apa media.

Comments are closed.